Dołącz do nas na Facebook'u

Promocje Specjalne

Klauzula informacyjna dla kontrahenta


    Zgodnie z art.13 ust.1 i 2 RODO informuję, iż:


Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest FIRMA SUKCES DARIUSZ GOŁDOWSKI z siedzibą w Ełku (kod pocztowy 19-300) przy ul. Sikorskiego 34, numery telefonów +48 87 621 53 85 i +48 87 610 18 49, poczta email:sukceselk@poczta.fm

  • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu związanym z wykonywaniem umowy, realizacją zamówień, wykonywaniem obowiązków rachunkowych i podatkowych, udzielaniem odpowiedzi i zapytań na reklamacje,tworzenie analiz i statystyk na potrzeby wewnętrzne FIRMY SUKCES DARIUSZ GOŁDOWSKI
  • Z danych potrzebnych do realizacji obowiązków prawnych będziemy korzystać przez cały czas wykonywania obowiązków tj. przez cały czas w którym przepisy nakazują  nam przechowywać dane-podstawa prawna art.6 ust.1c)RODO
  • Odbiorcą Pana/Pani danych osobowych jest FIRMA SUKCES DARIUSZ GOŁDOWSKI oraz podmioty współdziałające z w/w firmą w zakresie wykonywania jej obowiązków umownych (np.: biuro rachunkowe, kancelaria prawna, kontrahenci, podmioty prowadzące działalność pocztową i kurierską, etc.)
  • Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego (organizacji międzynarodowej)
  • Pani/Pana dane osobowe bądą przechowywane przaz czas trwania współpracy oraz zgodnie z przepisami prawa, w szczególności podatkowego po zakończeniu współpracy, przez okres wymagany przez przepisy prawa.
  • Posiada Pani/Pan prawo do dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wnisienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływy na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem.
  • Ma Pani/Pan prowo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana  narusza przepisy RODO.
  • Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dowbrowolne, ale konieczne do celów związanych w wykonywaniem umowy.
  • Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla celów związanych z wykonywanie umowy.


W przypadku pytań dotyczących przetwarzania przez FIRMA SUKCES DARIUSZ GOŁDOWSKI Państwa danych osobowych prosimy o kontakt pod numer tel. +48 87 621-53 85 lub mailowo sukceselk@poczta.fm 

Możecie  Państwo skorzystać również z naszej  strony kontaktowej http://www.sukceselk.pl/kontakt


FIRMA SUKCES DARIUSZ GOŁDOWSKI nie wyznaczył Inspektora Danych Osobowych